Zobacz także

Dodano produkt do koszyka

Wywiad z Aleksandrem Dydelem, autorem testów na inteligencję

 

1. Jakie były Pana motywacje do napisania książek o testach na inteligencję?

Myślą przewodnią tworzonego programu wydawniczego jest sentencja łacińska: Dobry umysł posiada królestwo.

Testy inteligencji IQ i książki traktujące o inteligencji motywują do systematycznego rozwoju umysłu, wszechstronnego kształcenia i edukacji w różnym

obszarze ducha, serca i umysłu. Tematem inteligencji interesuje się od blisko 25 lat, gdy w 1999 r. jako 16-letni uczeń zdałem z celującym wynikiem test na inteligencję dla osób dorosłych i uzyskałem członkostwo stowarzyszenia Mensa Polska, prestiżowej organizacji naukowej gromadzącej osoby o wysokim współczynniku IQ.

Program Wydawniczy Inteligencja to bardzo wartościowy projekt edukacyjny, który posiada szereg zalet:

  • praktyczna i czytelna teoria naukowa,
  • przystępne ćwiczenia IQ z rozwiązaniami,
  • promocja nauki i edukacji w internecie,
  • rozwój czytelnictwa w kraju,
  • interdyscyplinarne kształcenie z zachowaniem bogactwa ducha i wymiaru kultury w procesie nauczania.

2. Czy mógłby Pan krótko wyjaśnić, na czym polegają testy na inteligencję dla osób, które nie są z nimi zaznajomione?

Testy na inteligencję IQ to testy psychologiczne, które pozwalają przybliżyć potencjał umysłowy i określić poziom inteligencji. IQ (ang. Intelligence Quotient, iloraz inteligencji) to liczba statystyczna, miernik poziomu inteligencji, wskaźnik określający procent populacji na danym poziomie intelektualnym.

 

3. Testy na inteligencję były krytykowane za to, że nie odzwierciedlają pełnego spektrum ludzkich zdolności. Jakie jest Pana zdanie na ten

temat?

Priorytetem teorii naukowej z zakresu inteligencji jest wypracowanie prawidłowego modelu psychologicznego, który pozytywnie wpłynie na rozwój nauki, kultury, edukacji, społeczeństwa i całego kraju.

Testy inteligencji w Polsce i na całym świecie przeprowadza Mensa. Mensa to bardzo prestiżowe stowarzyszenie powołane przez wybitnych naukowców z Oksfordu w 1946 r.

Teoria naukowa stworzona przez grono uczonych z Uniwersytetu Harvarda (uczelnia nr 1 na świecie) stwierdza, że istnieją różne rodzaje inteligencji.

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji społeczeństwa i wybitnie uzdolnionych osób z wysokim IQ - z całą pewnością mogę potwierdzić, że postulowana teoria inteligencji wielorakich jest prawdziwa w praktyce.

Aczkolwiek prawidłowa teoria wielorakich inteligencji jest niestety błędnie rozumiana i niewłaściwie interpretowana przez ogół społeczeństwa w Polsce, ponieważ przesadnie przedkłada się wówczas proste i wyćwiczone uzdolnienia, wyuczone powszechnie umiejętności nad wysoki iloraz inteligencji mierzony testami IQ.

Podobnie sytuacja wygląda z pojęciem inteligencji emocjonalnej EQ. Znaczna część społeczeństwa myli specjalistyczną wiedzę i praktykę - z ogólnym potencjałem intelektualnym, inteligencją ogólną. Błędnie i niepotrzebnie krytykowane są testy na inteligencję. Zasadnym w teorii psychologii jest opracowanie złotego środka, uniwersalnej teorii, która pozwoli docenić różne talenty i zdolności umysłowe, uwzględniając przy tym nowoczesny wymiar nauki.

 

4. Czy istnieje różnica między inteligencją a zdolnościami testowymi, które mierzą testy?

Testy na inteligencję IQ utworzone przez stowarzyszenie Mensa International nie wymagają wiedzy, mierzą inteligencję.

Wybrane specjalistyczne testy psychologiczne badają określone umiejętności (np. zdolności matematyczne, werbalne) i zazwyczaj weryfikują także poziom wiedzy z danego obszaru.

Zdolności testowe w danym obszarze intelektualnym wyznaczają przede wszystkim trzy bazowe czynniki:

a) wiedza (zgromadzona teoria),

b) praktyka (doświadczenie, ćwiczenia),

c) inteligencja (ogólny potencjał intelektualny).

 

5. Czy testy na inteligencję można traktować jako wskaźnik ogólnej inteligencji? Czy raczej powinno się je postrzegać jako narzędzie do

mierzenia pewnych umiejętności?

Testy inteligencji tworzone na podstawie badań naukowców z Oksfordu mierzą inteligencję i są wskaźnikiem potencjału intelektualnego. Pozostaje dyskusyjne - w jakim stopniu uzyskany w teście wynik ilorazu inteligencji IQ przekłada się na poszczególne obszary intelektualne i ogólny potencjał umysłowy.

 

6. W jaki sposób testy na inteligencję mogą być użyteczne w różnych obszarach, takich jak edukacja czy rekrutacja zawodowa?

Pierwsze testy na inteligencję skonstruowano w szkołach, aby dostosować właściwie poziom i program nauczania.

Badania testowe początkowo tworzono także dla armii. Międzynarodowe korporacje i większe przedsiębiorstwa podczas rekrutacji przeprowadzają rozmaite testy psychologiczne, na których pojawiają się zadania IQ. Należy pamiętać, iż IQ jest jednym z wielu składników, które stanowią podstawę do wytyczenia dalszej kariery zawodowej kadry pracowniczej. Czym innym jest wiedza specjalistyczna i doświadczenie np. praktyczna znajomość programów biurowych lub biegła znajomość języka greckiego.

Osoba z doświadczeniem i wiedzą specjalistyczną znacznie lepiej poradzi sobie na danym stanowisku - niż początkujący pracownik z wysokim IQ.

Informacje zawarte w wywiadzie stanowią formę motywacji do podjęcia tematu rozwoju inteligencji, wartościowej edukacji i wszechstronnego kształcenia.

 

7. Czy testy na inteligencję są stałe i niezmienne, czy też można poprawić swoje wyniki poprzez naukę i trening?

Wybrane zdolności umysłowe i inteligencję ogólną można rozwinąć poprzez intensywną naukę i systematyczne ćwiczenia intelektualne.

Uzasadnione jest to efektem biochemicznym:

a) tworzą się nowe połączenia synaptyczne,

b) wzrasta poziom neuroprzekaźników,

c) wzrasta liczba neuronów w mózgu.

Wynika z tego jednoznacznie, że warto dbać także o kondycję intelektualną, systematycznie gimnastykować umysł i regularnie czytać książki.

Czytanie jest dla umysłu jest tym,czym gimnastyka dla ciała.

Richard Steele

 

Książki Autora można kupić w sklepach internetowych oraz w Ebookowo.com

 

KUP TERAZ

Data publikacji: 19.09.2023 11:18:25

Zaloguj się aby skomentować

Kontakt

A3M Agencja Internetowa
Baczyńskiego 25
42-500 Będzin
NIP: 644-291-98-26

(32) 263 12 09 pon.-pt. 8-16
sklep@ebookowo.com