Dodano produkt do koszyka

BESTSELLER

Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa

ebook

Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa

Paweł Pabianiak

Wydawca: Business Concepts

Cena: 39.90 zł 29.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 29.00 zł

Format:

Pobierz fragment

Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tematyka ebooka „Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa” obejmuje:
- przedstawienie struktury i zawartości sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości (wg najnowszych zasad),
- określenie źródeł informacji do przeprowadzenia efektywnej analizy przedsiębiorstwa prowadzącego pełną rachunkowość,
oraz – najważniejsze – przedstawienie uniwersalnych zasad analizy finansowej, w tym kluczowych obszarów analizy tj. analizy rentowności, płynności, zadłużenia i jego obsługi, zarządzania majątkiem, a także analizy właścicielskiej z uwzględnieniem analizy piramidy Dupont i ekonomicznej wartości dodanej EVA.
Lektura książki pozwoli na pewno uzyskać odpowiedzi na szereg ciekawych pytań:

Jak zrozumieć przedsiębiorstwo na podstawie sprawozdań finansowych?

Jakich informacji dostarcza a jakich nie dostarcza bilans firmy?

Czym się różni rachunek zysków i strat od rachunku przepływów pieniężnych?

Co to są przychody, co to koszty, i jak wpływają na wynik przedsiębiorstwa?

Co to jest i jak działa amortyzacja?

Czy lepiej mieć zysk czy gotówkę w kasie?

Czy każdy koszt to wydatek?

Czy zysk to zarobiona przez firmę gotówka?

Czy kapitał własny to posiadana przez firmę gotówka?

Jakich pułapek unikać w czytaniu sprawozdań finansowych i w interpretacji wskaźników?

Co oznacza wysoka rotacja należności a na co wskazuje niska rotacja zobowiązań?

Co można „podźwignąć” dźwignią finansową?

Jak zbadać zdolności firmy do spłaty i obsługi zadłużenia?

Co to jest kapitał pracujący?

Po co właścicielowi firmy analiza piramidy Dupont?

A także, wiele, wiele innych..

Analiza Finansowa od teraz już prosta!

Tytuł
Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa
Autor
Paweł Pabianiak
Język
polski
Wydawnictwo
Business Concepts
ISBN
978-83-920280-8-6
Rok wydania
2016
Liczba stron
216
Format
pdf
Spis treści
WPROWADZENIE 8
SPRAWOZDANIA FINANSOWE – ŹRÓDŁO DANYCH ANALIZY FINANSOWEJ 10
USTAWA O RACHUNKOWOŚCI 10
CZĘŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 15
BILANS 15
AKTYWA 17
AKTYWA TRWAŁE 18
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 18
ŚRODKI TRWAŁE 20
NALEŻNOŚCI 24
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 25
INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 30
DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (W AKTYWACH) 30
AKTYWA OBROTOWE 38
ZAPASY 38
INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 39
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (W AKTYWACH) 39
PASYWA 40
KAPITAŁ WŁASNY 41
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 45
REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 45
ZOBOWIĄZANIA 45
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 46
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 46
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (W PASYWACH) 47
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 49
WARIANT PORÓWNAWCZY RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 51
WARIANT KALKULACYJNY RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 56
WYNIK ZE SPRZEDAŻY I OPERACYJNY 58
WYNIK BRUTTO I NETTO 63
INFORMACJA DODATKOWA 64
POZOSTAŁE CZĘŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 65
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 65
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 66
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI 67
UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 68
ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 69
ANALIZA STRUKTURY I DYNAMIKI 75
ANALIZA STRUKTURY AKTYWÓW 75
ANALIZA STRUKTURY PASYWÓW 78
ANALIZA STRUKTURY RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 81
ANALIZA DYNAMIKI (POZIOMA) 82
ANALIZA "NASZEJ FIRMY" SP. Z O.O. – DYNAMIKA I STRUKTURA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT I BILANSU 84
ANALIZA RENTOWNOŚCI 92
RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY 92
MARŻA NA SPRZEDAŻY TOWARÓW 93
RENTOWNOŚĆ OPERACYJNA I EBITDA 94
RENTOWNOŚĆ BRUTTO I NETTO 96
RENTOWNOŚĆ MAJĄTKU 97
RENTOWNOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO 98
PRÓG RENTOWNOŚCI 99
ANALIZA WYDAJNOŚCI 104
ANALIZA "NASZEJ FIRMY" SP. Z O.O. – RENTOWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ 106
ANALIZA PŁYNNOŚCI 110
PŁYNNOŚĆ BIEŻĄCA 111
PŁYNNOŚĆ SZYBKA 112
PŁYNNOŚĆ GOTÓWKOWA 112
ZŁOTA ZASADA FINANSOWANIA 113
KAPITAŁ PRACUJĄCY 115
POKRYCIE MAJĄTKU TRWAŁEGO KAPITAŁAMI STAŁYMI 116
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 118
PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 119
PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 123
PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 124
ANALIZA "NASZEJ FIRMY" SP. Z O.O. – PŁYNNOŚĆ 127
ANALIZA SPRAWNOŚCI ZARZĄDZANIA 131
ROTACJA NALEŻNOŚCI 131
ROTACJA ZAPASÓW 135
ROTACJA ZOBOWIĄZAŃ 139
CYKL OBROTU 141
ROTACJA AKTYWÓW 143
ANALIZA "NASZEJ FIRMY" SP. Z O.O. – ROTACJA 144
ANALIZA ZADŁUŻENIA I OBSŁUGI DŁUGU 147
POZIOM ZADŁUŻENIA 147
DŹWIGNIA FINANSOWA 149
POKRYCIE ODSETEK ZYSKIEM 151
POKRYCIE ZOBOWIĄZAŃ NADWYŻKĄ FINANSOWĄ 151
ANALIZA "NASZEJ FIRMY" SP. Z O.O. – ZDOLNOŚĆ DO OBSŁUGI ZADŁUŻENIA I OCENA OGÓLNA 154
ANALIZA WŁAŚCICIELSKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE 157
ANALIZA DUPONT 157
ANALIZA EKONOMICZNEJ WARTOŚCI DODANEJ 168
ANALIZA "NASZEJ FIRMY" SP. Z O.O. – ANALIZA DUPONT I EVA 176
ANEKS NR 1. CZYNNIK SEZONOWOŚCI I JEGO WPŁYW NA WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA (NA PRZYKŁADZIE BRANŻY BUDOWLANEJ). 180
ANEKS NR 2. SPECYFIKA BRANŻY I JEJ WPŁYW NA WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA 183
ANEKS NR 3. OPIS I DANE FINANSOWE „NASZA FIRMA” SP. Z O.O. 185
ANEKS NR 4. WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH „NASZA FIRMA” SP. Z O.O. 195
ANEKS NR 5. WYNIKI BRANŻY W KTÓREJ DZIAŁA „NASZA FIRMA” SP. Z O.O. 205
ANEKS NR 6. BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH WG USTAWY O RACHUNKOWOŚCI 206
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Cena: 49.00 zł 35.00 zł
Do koszyka
Cena: 19.90 zł 17.00 zł
Do koszyka
Cena: 25.00 zł 21.00 zł
Do koszyka
Cena: 39.90 zł 36.00 zł
Do koszyka
Cena: 109.00 zł 98.00 zł
Do koszyka
Cena: 39.90 zł 36.00 zł
Do koszyka
Cena: 20.00 zł 14.00 zł
Do koszyka
Cena: 63.00 zł 57.00 zł
Do koszyka
Cena: 19.50 zł 18.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.76 zł 11.00 zł
Do koszyka
Cena: 18.00 zł 15.00 zł
Do koszyka
Kontakt

A3M Agencja Internetowa
Baczyńskiego 25
42-500 Będzin
NIP: 644-291-98-26

(32) 263 12 09 pon.-pt. 8-16
sklep@ebookowo.com