Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ

Akt o usługach cyfrowych. Komentarz

ebook

Akt o usługach cyfrowych. Komentarz

Jacek Gołaczyński, Przemysław Polański, Wojciech Dubis, Witold Chomiczewski, Jarosław Greser, Łukasz Goździaszek, Gabriela Bar, Maria Dymitruk, Magdalena Piech, Agnieszka Sztoldman, Wojciech Lamik, Rafał Skibicki, Kamila Brylak, Krzysztof Garstka, Aleksan

Wydawca: Wolters Kluwer

Cena: 305.00 zł 275.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 305.00 zł

Format:
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Książka omawia przepisy Aktu o usługach cyfrowych (DSA) od strony praktycznej z uwzględnieniem aktualnego dorobku nauki polskiej i zagranicznej. Przedstawia ona zmiany, jakie wprowadza DSA w stosunku do wcześniejszych regulacji dyrektywy o handlu elektronicznym oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Unikalną wartością komentarza jest także uwzględnienie polskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, który ma wdrożyć Akt o usługach cyfrowych do prawa polskiego.


Publikacja szczegółowo prezentuje nowe reguluje dotyczące m.in.:

obowiązku moderowania nielegalnych treści w Internecie przez platformy typu Facebook, X (dawniej Twitter) czy Google, a także
wprowadzania obowiązkowej oceny ryzyka i większej przejrzystości algorytmów, co pomoże w walce ze szkodliwymi treściami i dezinformacją w sieci.


Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników praktyków, w tym sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, a także pracowników administracji oraz pracowników naukowych. Będzie ona również pomocna przedsiębiorcom z branż e-commerce, platform internetowych oraz dostawcom usług pośrednich. „Publikacja (...) wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska prawniczego oraz IT w związku z wejściem w życie DSA, czyli Aktu o usługach cyfrowych, stanowiącego niejako konstytucję dla Internetu. Lektura obowiązkowa dla specjalistów prawa nowych technologii. Regulacja ta jest odpowiedzią na wyzwania związane z nowoczesnymi platformami internetowymi i zmianami w Internecie, jakie nastąpiły od 2000 roku, to jest od przyjęcia dyrektywy o handlu elektronicznym”. Z recenzji prof. Dariusza Szostka

Tytuł
Akt o usługach cyfrowych. Komentarz
Autorzy
Jacek Gołaczyński, Przemysław Polański, Wojciech Dubis, Witold Chomiczewski, Jarosław Greser, Łukasz Goździaszek, Gabriela Bar, Maria Dymitruk, Magdalena Piech, Agnieszka Sztoldman, Wojciech Lamik, Rafał Skibicki, Kamila Brylak, Krzysztof Garstka, Aleksandra Glanc-Gołaczyńska, Bartosz Kolarz, Aleksandra Kuczerawy, Joanna Lentka-Wróbel, Mielniczuk-Skibicka Martyna, Patricia Sharp, Jędrzej Stępniowski, Martyna Mielniczuk-Skibicka
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer
ISBN
978-83-8358-881-0
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2024
Liczba stron
704
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów  | str. 19
Wprowadzenie  | str. 25
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065
w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych)  | str. 31
Rozdział I
Przepisy ogólne  | str. 103
Artykuł 1.       Przedmiot i zakres stosowania  | str. 103
Artykuł 2.       Zakres stosowania  | str. 108
Artykuł 3.       Definicje  | str. 114

Usługa społeczeństwa informacyjnego (lit. a)  | str. 116
Odbiorca usługi (lit. b)  | str. 118
Konsument (lit. c)  | str. 120
Oferować usługi w Unii (lit. d)  | str. 123
Istotne powiązanie z Unią (lit. e)  | str. 124
Przedsiębiorca (lit. f)  | str. 125
Usługa pośrednia (lit. g)  | str. 128

7.1.     Uwagi ogólne  | str. 128
7.2.     Usługa zwykłego przekazu  | str. 129
7.3.     Usługa cachingu  | str. 129
7.4.     Usługa hostingu  | str. 130

Nielegalne treści (lit. h)  | str. 132
Platforma internetowa (lit. i)  | str. 135
Wyszukiwarka internetowa (lit. j)  | str. 138
Publiczne rozpowszechnianie (lit. k)  | str. 141
Umowa zawierana na odległość (lit. l)  | str. 145
Interfejs internetowy (lit. m)  | str. 146
Koordynator ds. usług cyfrowych właściwy dla miejsca siedziby (lit. n)  | str. 147
Koordynator ds. usług cyfrowych właściwy dla miejsca przeznaczenia (lit. o)  | str. 148
Aktywny odbiorca platformy internetowej (lit. p)  | str. 149
Aktywny odbiorca wyszukiwarki internetowej (lit. q)  | str. 151
Reklama (lit. r)  | str. 151

18.1. Definicja „reklamy” we wcześniejszych aktach prawnych  | str. 151
18.2. Reklama jako informacja przeznaczona do propagowania przekazu  | str. 152
18.3. Przekaz osoby prawnej lub fizycznej  | str. 154
18.4. Komercyjny i niekomercyjny cel propagowanego przekazu  | str. 154
18.5. Informacja prezentowana przez platformę internetową na jej interfejsie internetowym  | str. 156
18.6. Otrzymywane przez platformę wynagrodzenie za promowanie przekazu  | str. 156
18.7. Obowiązki dotyczące reklam wynikające z DSA  | str. 157

System rekomendacji (lit. s)  | str. 157
Moderowanie treści (lit. t)  | str. 160
Warunki korzystania z usług (lit. u)  | str. 162
Osoby z niepełnosprawnościami (lit. v)  | str. 163
Informacja handlowa (lit. w)  | str. 164
Obrót (lit. x)  | str. 164

Rozdział II
Odpowiedzialność dostawców usług pośrednich  | str. 167
Artykuł 4.       „Zwykły przekaz”  | str. 167

Uwagi ogólne  | str. 167
Charakterystyka usługi zwykłego przekazu w kontekście odpowiedzialności jej dostawcy  | str. 168
Zasady wyłączenia odpowiedzialności i możliwość skorzystania z warunków wyłączenia odpowiedzialności  | str. 171
Obowiązek podporządkowania się nakazom sądowym i administracyjnym  | str. 173

Artykuł 5.       „Caching”  | str. 175

Uwagi ogólne  | str. 175
Charakterystyka usługi cachingu w kontekście odpowiedzialności jej dostawcy  | str. 176
Zasady wyłączenia odpowiedzialności i możliwość skorzystania z warunków wyłączenia odpowiedzialności  | str. 179
Wnioski końcowe  | str. 180

Artykuł 6.       Hosting  | str. 181

Uwagi ogólne  | str. 181
Uwagi ogólne na temat wyłączenia odpowiedzialności dostawców hostingu, w tym platform internetowych, za informacje przechowywane na żądanie odbiorców usługi  | str. 183

2.1.     Brak wiedzy o nielegalnych treściach  | str. 183
2.2.     Źródła konkretnej wiedzy  | str. 185
2.3.     Aktywna rola i neutralność  | str. 186
2.4.     Bezzwłoczne podjęcie działań w celu eliminacji treści nielegalnych  | str. 189
2.5.     Działanie z upoważnienia lub pod kontrolą  | str. 190
2.6.     Nakazy wobec pośredników  | str. 191

Dodatkowe uwagi na temat platform internetowych umożliwiających konsumentom zawieranie z przedsiębiorcami umów zawieranych na odległość (platformy B2C)  | str. 192

3.1.     Przesłanki wyłączenia odpowiedzialności  | str. 192
3.2.     Dodatkowe wytyczne dotyczące działania z upoważnienia lub pod kontrolą  | str. 196
Artykuł 7.       Dobrowolne czynności sprawdzające prowadzone z własnej inicjatywy i zgodność z prawem  | str. 197

Uwagi ogólne  | str. 197
Cel przepisu  | str. 198
Warunki korzystania z art. 7 – dobra wiara i należyta staranność  | str. 201
Wnioski ogólne  | str. 202

Artykuł 8.       Brak ogólnych obowiązków w zakresie monitorowania lub aktywnego ustalania faktów  | str. 203

Uwagi ogólne – granica obowiązków dostawców usług pośrednich  | str. 203
Wcześniejszy stan prawny – prawo UE – art. 15 dyrektywy 2000/31/WE  | str. 205
Wcześniejszy stan prawny. Prawo polskie – art. 15 u.ś.u.d.e.  | str. 205
Zmiana znaczenia zakazu ogólnego monitorowania informacji względem orzecznictwa TS  | str. 207
Dopuszczalne monitorowanie szczególne  | str. 209
Inne przykłady wykorzystania art. 8 DSA  | str. 210

Artykuł 9.       Nakaz podjęcia działań przeciwko nielegalnym treściom  | str. 212

Uwagi ogólne  | str. 214
Wcześniejszy stan prawny  | str. 214
Obowiązek informowania organu przez pośrednika o wszelkich podjętych działaniach w odpowiedzi na nakaz (ust. 1)  | str. 215
Minimalne zasady wydawania nakazów  | str. 216
Pierwszy warunek nakazu: sześć elementów  | str. 217
Drugi warunek nakazu: zakres terytorialny  | str. 218
Trzeci warunek nakazu: odpowiedni język  | str. 220
Ciąg przekazywania informacji między organami oraz koordynatorami ds. usług cyfrowych (ust. 3–4)  | str. 221
Przekazanie informacji użytkownikowi (ust. 5)  | str. 221
Brak uszczerbku dla prawa cywilnego procesowego i krajowego prawa karnego  | str. 222
Nakazy a zasada państwa pochodzenia  | str. 222
Egzekwowanie wykonania nakazów  | str. 223
Projekt wdrożenia  | str. 224

Artykuł 10.     Nakazy udzielenia informacji  | str. 224

Uwagi ogólne  | str. 226
Treść nakazu  | str. 226
Kwestia językowa  | str. 228
Obowiązki informacyjne  | str. 229

4.1.     Obowiązek informowania organu wydającego nakaz (art. 10 ust. 1)  | str. 229
4.2.     Obowiązek informowania koordynatora ds. usług cyfrowych (art. 10 ust. 3)  | str. 229
4.3.     Obowiązek informowania innych koordynatorów ds. usług cyfrowych (art. 10 ust. 4)  | str. 229
4.4.     Obowiązek informowania odbiorcy o podjętych krokach (art. 10 ust. 5)  | str. 229

Relacja z prawem krajowym  | str. 230
Wnioski końcowe  | str. 230

Rozdział III
Obowiązki w zakresie należytej staranności na potrzeby przejrzystego i bezpiecznego środowiska internetowego  | str. 231
Sekcja 1
Obowiązki mające zastosowanie do wszystkich dostawców usług pośrednich  | str. 231
Artykuł 11.     Punkty kontaktowe dla organów państw członkowskich, Komisji i Rady Usług Cyfrowych  | str. 231
Artykuł 12.     Punkty kontaktowe dla odbiorców usług  | str. 235
Artykuł 13.     Przedstawiciele prawni  | str. 238
Artykuł 14.     Warunki korzystania z usług  | str. 243
Artykuł 15.     Obowiązki sprawozdawcze w zakresie przejrzystości spoczywające na dostawcach usług pośrednich  | str. 248

Uwagi ogólne  | str. 249
Adresaci normy  | str. 251
Wymogi dotyczące sprawozdania  | str. 251
Zakres danych podlegających sprawozdaniu  | str. 252
Uprawnienia Komisji Euro­pejskiej  | str. 254
Wnioski ogólne  | str. 255

Sekcja 2
Dodatkowe przepisy mające zastosowanie do dostawców usług hostingu, w tym platform internetowych  | str. 256
Artykuł 16.     Mechanizmy zgłaszania i działania  | str. 256

Zgłoszenie  | str. 257
Dostawca usługi hostingu  | str. 259
Charakter prawny zgłoszenia  | str. 260
Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia  | str. 261
Powiadomienie o podjętej decyzji  | str. 261

Artykuł 17.     Uzasadnienie  | str. 263

Uwagi ogólne  | str. 264
Dopuszczalne działania w ramach mechanizmu zgłoszenia i działania  | str. 265

2.1.     Ograniczenia w zakresie widoczności treści  | str. 266
2.2.     Zawieszenie, zakończenie lub inne ograniczenie płatności pieniężnych  | str. 267
2.3.     Zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi  | str. 267
2.4.     Zawieszenie lub zamknięcie konta odbiorcy usługi  | str. 268

Zawieszenie kont w przypadku powtarzających się naruszeń  | str. 268

Artykuł 18.     Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa  | str. 270

Uwagi ogólne  | str. 270
Wcześniejszy stan prawny  | str. 271
Obowiązek informowania o poważnych przestępstwach  | str. 272
Przekazywane informacje  | str. 273
Brak obowiązku profilowania i monitorowania użytkowników  | str. 274
Następstwa  | str. 274
Sankcje  | str. 275

Sekcja 3
Dodatkowe przepisy mające zastosowanie do platform internetowych  | str. 275
Artykuł 19.     Wyłączenie dotyczące mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw  | str. 275

Zasada proporcjonalności  | str. 276
Zakres wyłączenia  | str. 276
Dobrowolne spełnianie dodatkowych obowiązków przez podmioty objęte wyłączeniem zawartym w art. 19 DSA  | str. 277
Wyjątek dotyczący bardzo dużych platform internetowych  | str. 277

Artykuł 20.     Wewnętrzny system rozpatrywania skarg  | str. 277

Uwagi ogólne  | str. 278
Wcześniejszy stan prawny  | str. 279
Decyzje podlegające zaskarżeniu  | str. 280
Podmioty uprawnione do złożenia skargi  | str. 281
Dostępność oraz terminy  | str. 281
Przywrócenie treści  | str. 283
Dodatkowe środki odwoławcze  | str. 284
Używanie zautomatyzowanych systemów  | str. 285

Artykuł 21.     Pozasądowe rozstrzyganie sporów  | str. 286

Upowszechnianie alternatywnych (pozasądowych) mechanizmów rozstrzygania sporów  | str. 289
Organy pozasądowego rozstrzygania sporów  | str. 291
Dobrowolność i obligatoryjność pozasądowego rozstrzygania sporów  | str. 294
Współpraca i postępowanie przed organami pozasądowego rozstrzygania sporów  | str. 295
Opłaty w postępowaniu przed organem pozasądowego rozstrzygania sporów  | str. 296
Projektowane polskie prawo dostosowujące do DSA  | str. 297

Artykuł 22.     Zaufane podmioty sygnalizujące  | str. 298

Wstęp  | str. 299
Definicja zaufanych podmiotów sygnalizujących  | str. 301
Zaufane podmioty sygnalizujące w świetle DSA  | str. 302
Kryterium szczególnej wiedzy eksperckiej i kompetencji dla celów wykrywania, identyfikowania i zgłaszania nielegalnych treści  | str. 304
Niezależność od platform internetowych  | str. 304
Podejmowanie działań mających na celu dokonywanie zgłoszeń w sposób dokładny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności  | str. 305
Przyznawanie statusu zaufanego podmiotu sygnalizującego  | str. 306
Odebranie statusu zaufanego podmiotu sygnalizującego  | str. 307
Obowiązki sprawozdawcze  | str. 308
Rola zaufanych podmiotów sygnalizujących  | str. 309
Zaufane podmioty sygnalizujące w świetle projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną  | str. 310

Artykuł 23.     Środki podejmowane przeciwko nadużywaniu i ochrona przed nim  | str. 314

Art. 23 ust. 1 – zawieszenie usług na rzecz odbiorców usługi  | str. 315
Art. 23 ust. 2 – zawieszenie rozpatrywania zgłoszeń oraz skarg  | str. 318
Art. 23 ust. 3 – kryteria oceny przez dostawców platform internetowych podstaw zawieszenia  | str. 319
Art. 23 ust. 4 – polityka dostawcy platform internetowych dotycząca nadużywania  | str. 320

Artykuł 24.     Obowiązki sprawozdawcze w zakresie przejrzystości spoczywające na dostawcach platform internetowych  | str. 322

Uwagi ogólne  | str. 323
Adresaci normy  | str. 324
Wymogi dotyczące sprawozdania oraz zakres danych podlegających sprawozdaniu  | str. 324
Dane do celów wyznaczenia bardzo dużej platformy lub wyszukiwarki internetowej  | str. 325
Baza danych Komisji  | str. 326

Artykuł 25.     Projekt i organizacja interfejsów internetowych  | str. 327

Zakres regulacji  | str. 327
Zwodnicze interfejsy  | str. 328
Występowanie zwodniczych interfejsów  | str. 329
Taksonomia zwodniczych interfejsów  | str. 329
Zakres zastosowania  | str. 332
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym  | str. 332
Zwodnicze interfejsy a przepisy RODO  | str. 334
Wytyczne KE  | str. 334
Fragmentaryzacja regulacji  | str. 335

Artykuł 26.     Reklamy na platformach internetowych  | str. 336

Ratio legis oraz zakres regulacji  | str. 336
Obowiązek informacyjny dotyczący reklam (art. 26 ust. 1 DSA)  | str. 338
Obowiązek dostarczania funkcji pozwalającej użytkownikom na oznaczanie informacji handlowych (art. 26 ust. 2 DSA)  | str. 342
Zakaz prezentowania odbiorcom usługi platformy internetowej reklam opartych na profilowaniu z wykorzystaniem szczególnych kategorii danych osobowych (art. 26 ust. 3 DSA)  | str. 343

Artykuł 27.     Przejrzystość systemu rekomendacji  | str. 347

Uwagi ogólne, umiejscowienie, struktura przepisu  | str. 347
Cel i znaczenie regulacji  | str. 348
Obowiązki dotyczące informowania o działaniu systemów rekomendacji  | str. 349
Główne parametry stosowane w systemach rekomendacji  | str. 351
Skuteczność informowania  | str. 352
Systemy algorytmiczne  | str. 353
Obowiązki VLOPs i VLOSEs oraz sankcje  | str. 354

Artykuł 28.     Ochrona małoletnich w internecie  | str. 356
Sekcja 4
Dodatkowe przepisy dotyczące dostawców platform internetowych umożliwiających konsumentom zawieranie z przedsiębiorcami umów zawieranych na odległość  | str. 365
Artykuł 29.     Wyłączenie dotyczące mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw  | str. 365
Artykuł 30.     Identyfikowalność przedsiębiorców  | str. 367

Uwagi ogólne, umiejscowienie, struktura przepisu  | str. 369
Cel i znaczenie regulacji  | str. 369
Dane pozyskiwane od przedsiębiorcy  | str. 370
Weryfikacja podanych informacji  | str. 371
Zawieszenie świadczenia usług platformy handlowej na rzecz przedsiębiorcy  | str. 373
Przechowywanie i ujawnianie informacji  | str. 374
Stosunek do innych przepisów  | str. 376

Artykuł 31.     Zgodność w fazie projektowania  | str. 376

Uwagi ogólne  | str. 377
Adresaci normy  | str. 378
Wymogi dotyczące zgodności w fazie projektowania  | str. 378
Sprawdzenie kompletności informacji przed umożliwieniem odbiorcy usługi oferowania produktów i usług  | str. 379
Losowa weryfikacja  | str. 382
Wnioski ogólne  | str. 383

Artykuł 32.     Prawo do informacji  | str. 383

Uwagi ogólne  | str. 384
Adresaci normy  | str. 384
Wymogi dotyczące prawa do informacji  | str. 385
Uruchomienie obowiązku z art. 32  | str. 386
Podanie informacji o zakupie do wiadomości publicznej  | str. 387
Informacje, jakie należy przekazać  | str. 387

Sekcja 5
Dodatkowe obowiązki spoczywające na dostawcach bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych w zakresie zarządzania ryzykiem systemowym  | str. 388
Artykuł 33.     Bardzo duże platformy internetowe i bardzo duże wyszukiwarki internetowe  | str. 388
Artykuł 34.     Ocena ryzyka  | str. 395

Uwagi ogólne, umiejscowienie, struktura przepisu  | str. 397
Podejście oparte na ryzyku  | str. 397
Ocena ryzyka systemowego  | str. 400
Przeprowadzanie oceny ryzyka  | str. 402
Przechowywanie dokumentów związanych z oceną ryzyka  | str. 404
Uwagi końcowe, stosunek do innych przepisów  | str. 405

Artykuł 35.     Zmniejszanie ryzyka  | str. 407

Uwagi ogólne, umiejscowienie, struktura przepisu  | str. 408
Znaczenie regulacji  | str. 409
Środki zmniejszające ryzyko  | str. 409
Łagodzenie negatywnych skutków spersonalizowanych rekomendacji i reklam  | str. 413
Dostosowanie projektu usług i interfejsu do małoletnich  | str. 413
Automatyzacja zmniejszania ryzyka  | str. 414
Sprawozdania Rady Usług Cyfrowych i Komisji  | str. 414
Wytyczne Komisji  | str. 415

Artykuł 36.     Mechanizm reagowania kryzysowego  | str. 415

Uwagi ogólne  | str. 418
Adresat obowiązku i organ uprawniony (ust. 1)  | str. 418
Przesłanki przyjęcia decyzji przez Komisję  | str. 419
Wymogi decyzji Komisji (ust. 3)  | str. 420
Działania, do jakich mogą zostać zobowiązani VLOPs oraz VLOSes (ust. 1 i ust. 5)  | str. 421
Obowiązki Komisji po przyjęciu decyzji (ust. 4, ust. 7, ust. 11)  | str. 422
Zmiana decyzji (ust. 8–9)  | str. 423

Artykuł 37.     Niezależny audyt  | str. 424

Audyt bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych  | str. 426
Cel audytu  | str. 427
Podstawowe reguły audytu  | str. 427
Organizacje przeprowadzające audyt  | str. 428
Sprawozdanie z audytu  | str. 430
Zalecenia operacyjne wynikające z audytu  | str. 432
Metodyki audytowe  | str. 433

Artykuł 38.     System rekomendacji  | str. 434

Dotychczasowy stan prawny  | str. 434
Zakres podmiotowy  | str. 435
Zakres przedmiotowy  | str. 436

Artykuł 39.     Dodatkowa przejrzystość reklam internetowych  | str. 438

Uwagi ogólne, umiejscowienie, struktura przepisu  | str. 439
Cel i znaczenie regulacji  | str. 439
Repozytorium reklam  | str. 441
Wymogi dotyczące repozytorium reklam  | str. 442
Skutki usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do reklamy  | str. 444
Dobrowolne kodeksy postępowania  | str. 444

Artykuł 40.     Dostęp do danych i kontrola danych  | str. 445

Dotychczasowy stan prawny  | str. 448
Zakres podmiotowy  | str. 449
Zakres przedmiotowy  | str. 449

3.1.     Dostęp do danych do celów monitorowania przestrzegania rozporządzenia  | str. 449
3.2.     Dostęp do informacji dotyczących działania systemów algorytmicznych  | str. 450
3.3.     Dostęp do danych dla badaczy  | str. 452

Zweryfikowany badacz  | str. 452
Badacz  | str. 455
Zakres dostępu do danych  | str. 456
Procedura dostępu do danych  | str. 457
Akty delegowane  | str. 458
Realizacja przepisów rozporządzenia na poziomie krajowym  | str. 458

Artykuł 41.     Komórka nadzoru przestrzegania niniejszego rozporządzenia  | str. 460

Uwagi ogólne  | str. 462
Adresaci normy  | str. 463
Cel przepisu  | str. 463
Gwarancje niezależności  | str. 463
Zadania komórki nadzoru  | str. 465
Kompetencje pracowników  | str. 466

Artykuł 42.     Obowiązki sprawozdawcze w zakresie przejrzystości  | str. 467

Przejrzystość dostawców platform internetowych i wyszukiwarek internetowych  | str. 468
Sprawozdawczość dostawców bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych  | str. 470
Przekazywanie sprawozdań z audytu przez bardzo duże platformy internetowe i bardzo duże wyszukiwarki
internetowe  | str. 471

Artykuł 43.     Opłata nadzorcza  | str. 471

Obciążenie opłatą nadzorczą  | str. 473
Limit kwotowy opłaty nadzorczej  | str. 473

Sekcja 6
Inne przepisy dotyczące obowiązków w zakresie należytej staranności  | str. 474
Artykuł 44.     Normy  | str. 474

Standardy a obowiązki należytej staranności wynikające z DSA  | str. 475
Standaryzacja a akt o usługach cyfrowych (art. 44 ust. 1)  | str. 476
Organy ustanawiające standardy  | str. 480
Struktura nadzoru i rola Komisji (art. 44 ust. 1 i 2)  | str. 480

Artykuł 45.     Kodeksy postępowania  | str. 481
Artykuł 46.     Kodeksy postępowania w odniesieniu do reklam internetowych  | str. 487

Kodeksy postępowania dotyczące reklamy a kodeksy postępowania z art. 45 oraz 47 DSA  | str. 488
Kodeksy postępowania sprzyjające większej przejrzystości reklamy internetowej  | str. 489
Zawartość kodeksu postępowania dotyczącego przejrzystości reklamy internetowej  | str. 490

Artykuł 47.     Kodeksy postępowania w odniesieniu do dostępności  | str. 490
Artykuł 48.     Protokoły kryzysowe  | str. 493
Rozdział IV
Wdrażanie, współpraca, sankcje i egzekwowanie  | str. 499
Sekcja 1
Właściwe organy i krajowi koordynatorzy ds. usług cyfrowych  | str. 499
Artykuł 49.     Właściwe organy i koordynatorzy ds. usług cyfrowych  | str. 499

Uwagi ogólne – model instytucjonalny organów ds. DSA  | str. 500
Wyznaczenie wielu organów przez państwa członkowskie  | str. 501
Termin powołania koordynatora ds. usług cyfrowych  | str. 504
Odpowiednie stosowanie przepisów do innych organów właściwych  | str. 504
Powołanie organów właściwych przez państwa członkowskie  | str. 505
Porównanie do RODO  | str. 506

Artykuł 50.     Wymogi dotyczące koordynatorów ds. usług cyfrowych  | str. 506

Koordynatorzy ds. usług cyfrowych  | str. 507
Ustrój organu nadzorczego  | str. 507
Niezależność koordynatora ds. usług cyfrowych  | str. 508
Budżet  | str. 511
Kontrola finansowa  | str. 511
Kontrola sądowa  | str. 512
Polskie przepisy wdrażające DSA i wnioski de lege ferenda  | str. 512

Artykuł 51.     Uprawnienia koordynatorów ds. usług cyfrowych  | str. 514

Uwagi ogólne  | str. 517
Uprawnienia sprawdzające  | str. 519
Uprawnienia egzekucyjne  | str. 521
Planowana regulacja krajowa  | str. 524

Artykuł 52.     Sankcje  | str. 525

Uwagi ogólne  | str. 526
Podmiot kompetentny do nakładania sankcji  | str. 526
Charakter sankcji  | str. 527
Rodzaje sankcji  | str. 529
Obowiązek wdrożenia  | str. 531

Artykuł 53.     Prawo do wniesienia skargi  | str. 533
Artykuł 54.     Odszkodowanie  | str. 541
Artykuł 55.     Sprawozdania z działalności  | str. 545

Zakres sprawozdania koordynatora ds. usług cyfrowych ze swojej działalności  | str. 545
Częstotliwość i postać sprawozdania koordynatora ds. usług cyfrowych ze swojej działalności  | str. 546
Jedno sprawozdanie koordynatora ds. usług cyfrowych z działalności kilku organów  | str. 547

Sekcja 2
Kompetencje, skoordynowane czynności sprawdzające
i mechanizmy spójności  | str. 548
Artykuł 56.     Kompetencje  | str. 548

Podział kompetencji nadzorczych i wykonawczych  | str. 549
Ogólne domniemanie kompetencyjne  | str. 549
Kompetencje w zakresie nadzorowania i egzekwowania obowiązków spoczywających na dostawcach bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych w zakresie zarządzania ryzykiem systemowym  | str. 550
Kompetencje współdzielone przez Komisję Europejską i państwa członkowskie UE  | str. 550
Kompetencja co do dostawcy usług pośrednich spoza UE  | str. 551

Artykuł 57.     Wzajemna pomoc  | str. 552

Wymiana informacji i obowiązek informowania  | str. 553
Przekazywanie informacji przy czynnościach sprawdzających  | str. 553

Artykuł 58.     Współpraca transgraniczna między koordynatorami ds. usług cyfrowych  | str. 554
Artykuł 59.     Skierowanie sprawy do Komisji  | str. 557
Artykuł 60.     Wspólne czynności sprawdzające  | str. 559
Sekcja 3
Europejska Rada ds. Usług Cyfrowych  | str. 562
Artykuł 61.     Europejska Rada ds. Usług Cyfrowych  | str. 562

Ustanowienie Rady Usług Cyfrowych  | str. 562
Cele Rady Usług Cyfrowych  | str. 563

Artykuł 62.     Struktura Rady Usług Cyfrowych  | str. 564

Skład Rady Usług Cyfrowych  | str. 565
Rola Komisji Euro­pejskiej w Radzie Usług Cyfrowych  | str. 566
Głosowanie w Radzie Usług Cyfrowych  | str. 566
Projektowane polskie prawo dostosowujące do DSA  | str. 567

Artykuł 63.     Zadania Rady Usług Cyfrowych  | str. 567

Katalog zadań Rady Usług Cyfrowych  | str. 568
Zadania wspierające  | str. 568
Zadania opiniodawcze i doradcze oraz wydawanie zaleceń  | str. 568

Sekcja 4
Nadzór, czynności sprawdzające, egzekwowanie i monitorowanie w odniesieniu do dostawców bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych  | str. 569
Artykuł 64.     Rozwój wiedzy eksperckiej i zdolności  | str. 569
Artykuł 65.     Egzekwowanie obowiązków dostawców bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych  | str. 572
Artykuł 66.     Wszczęcie postępowania przez Komisję i współpraca w ramach czynności sprawdzających  | str. 576
Artykuł 67.     Wnioski o udzielenie informacji  | str. 580
Artykuł 68.     Uprawnienie do odbierania wyjaśnień i przyjmowania oświadczeń  | str. 584
Artykuł 69.     Uprawnienia do przeprowadzania kontroli  | str. 587
Artykuł 70.     Środki tymczasowe  | str. 595
Artykuł 71.     Zobowiązania  | str. 598
Artykuł 72.     Działania z zakresu monitorowania  | str. 601
Artykuł 73.     Nieprzestrzeganie przepisów  | str. 604
Artykuł 74.     Grzywny  | str. 606
Artykuł 75.     Wzmożony nadzór nad środkami zaradczymi w celu wyeliminowania naruszeń obowiązków ustanowionych w rozdziale III sekcja 5  | str. 612
Artykuł 76.     Okresowe kary pieniężne  | str. 618
Artykuł 77.     Termin przedawnienia dotyczący nakładania sankcji  | str. 620
Artykuł 78.     Termin przedawnienia dotyczący wykonania sankcji  | str. 628
Artykuł 79.     Prawo do bycia wysłuchanym i prawo dostępu do akt  | str. 630
Artykuł 80.     Publikacja decyzji  | str. 634
Artykuł 81.     Kontrola przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  | str. 636
Artykuł 82.     Wnioski dotyczące ograniczeń dostępu i współpraca z sądami krajowymi  | str. 638
Artykuł 83.     Akty wykonawcze dotyczące interwencji Komisji  | str. 643
Sekcja 5
Wspólne przepisy dotyczące egzekwowania  | str. 645
Artykuł 84.     Tajemnica zawodowa  | str. 645
Artykuł 85.     System wymiany informacji  | str. 649
Artykuł 86.     Przedstawicielstwo  | str. 651
Sekcja 6
Akty delegowane i wykonawcze  | str. 655
Artykuł 87.     Wykonywanie przekazanych uprawnień  | str. 655

Miejsce aktów delegowanych w systemie prawa  | str. 656
Zakres przekazywanych uprawnień  | str. 656
Warunki wydania aktów delegowanych  | str. 659

Artykuł 88.     Procedura komitetowa  | str. 659
Rozdział V
Przepisy końcowe  | str. 661
Artykuł 89.     Zmiany dyrektywy 2000/31/WE  | str. 661
Artykuł 90.     Zmiany dyrektywy (UE) 2020/1828  | str. 662
Artykuł 91.     Przegląd  | str. 663
Artykuł 92.     Wcześniejsze stosowanie w stosunku do dostawców bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych  | str. 665
Artykuł 93.     Wejście w życie i stosowanie  | str. 666
Bibliografia  | str. 669
Prawodawstwo  | str. 683
Orzecznictwo  | str. 689
Źródła internetowe  | str. 695
Inne dokumenty  | str. 697
Autorzy  | str. 699
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Cena: 54.90 zł 40.00 zł
Do koszyka
Cena: 84.00 zł 76.00 zł
Do koszyka
Cena: 111.00 zł 100.00 zł
Do koszyka
Cena: 126.00 zł 106.00 zł
Do koszyka
Cena: 42.00 zł 38.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 31.00 zł 22.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Kontakt

A3M Agencja Internetowa
Baczyńskiego 25
42-500 Będzin
NIP: 644-291-98-26

(32) 263 12 09 pon.-pt. 8-16
sklep@ebookowo.com